Highlights

highlight (verb)
/ˈhaɪlaɪt/

highlight something to emphasize something, especially so that people give it more attention

Men i allt det diffusa, får vi ändå ett säkert grepp om omgivningens karaktärView more from this work →
عين الإنسان / `eayan al-iinsan, Detail of print on silkView more from this work →
Deciduous forestView more from this work →
τρι-χρὼμαView more from this work →
Som om de här försöken – att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst – att tejpa samman våra händer – att be dig balansera mina dagböcker på din rygg – skulle förändra – bevara – någotView more from this work →
R G BView more from this work →
Även titeln är väldigt viktig för bildenView more from this work →
TrichromatsView more from this work →
Transitions IIView more from this work →