Deciduous forest (2010)

1/8⇝20.00

Eufori, en sån märklig plats!

Kontrasten som uppstår vid gränsen in till skogen. Inträdet på rullstolsramp med mötesplats. Fåglar som sjunger, väsnas. Små rosa-lila blommor på den öppna ängen. Vem slår den? Mullret kommer närmare. Sumpmark o kärr. Grodor o sniglar. Fågelsång o motorsurr.En glänta. En skorsten, stor o väldig, puffar bakom gallret. Vatten porlar, brusar – en bäck? Hela Göteborgs skit forsar förbi.

Tät vegetation, stora resliga ekar. Grova stammar. Röda bär på en buske. Allt känns så hemligt o dolt, perfekt för rövarband. Eller fester. Går igång lite på det. Skräpigt på marken. Glaskross. Ett tåg dundrar förbi utanför. Drar mig utåt, det börjar bli olustigt.

Slås av ljuset o det starka mullret. Först ute inser jag skogens mörker. Ett diesellok till passerar. Stanken av avlopp når min näsa. En sån märklig plats.


Exhibited 2010 during “Utställningen” at Galleri Monitor, Göteborg