Som om de här försöken – att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst – att tejpa samman våra händer – att be dig balansera mina dagböcker på din rygg – skulle förändra – bevara – något (2012)

Imagery by Erik Betshammar. Music by Erik Hanspers.


This work was made for my MFA solo exhibition held at Gallery Monitor, Göteborg in april 2012.

It has also been shown at Göteborg’s Konsthall and Fotografins Hus (Contemporary Photography Exhibition Hall)

Installation with:

10 photographs, mounted in 11 wooden frames, various sizes
1 short film, with music made by Erik Hanspers
1 sculpture with all my records placed in a circular shape
3 plants, kept without water for 3 months